Lokale fællesskaber
med politisk slagkraft

Vi vil binde civilsamfundets mangfoldighed sammen.

Som borgere hører vi ofte, at vores samfund står overfor store kriser og udfordringer. Men det er sjældent vi hører om, hvordan vi selv kan organisere os og forandre samfundet sammen.

Danmark er bygget af civilsamfundets fællesskaber. Det var bevægelser som andelsbevægelsen, fagbevægelsen og højskolebevægelsen, der drev udviklingen af et stærkt, tillidsfuldt og demokratisk samfund. Men i de senere år har disse gamle fællesskaber mistet indflydelse. Flere og flere af os ikke længere aktive deltagere, men blot forbrugere og tilskuere.

Efterhånden ser vi blot disse gamle fællesskaber som produkter og services: Fagforeningen som et forsikringsselskab for vores arbejde. Kirken som en udbyder af kulturelle tilbud som spaghettigudstjenester og babysalmesang. Den frivillige forening som et fritidstilbud eller samvittighedsaflad.

Denne udvikling har sat vores demokrati under pres. Stadigt flere danskere føler sig afmægtige og frustrerede over de muligheder, som vi har for at engagere sig. Den offentlige debat er fastlåst og de politiske partier bliver stadigt mere topstyrede. Vi lever i stadigt højere grad i bobler, hvor vi kun omgås folk, der ligner os selv. Vi mødes i stadig mindre grad i fællesskaber, der går på tværs af social baggrund, holdning, uddannelse, religion og etnicitet. Hvilket øger den manglende forståelse for andre grupper i samfundet, og med den utrygheden og uligheden.

Derfor har vi startet Medborgerne.

Medborgerne er et nystartet initiativ som arbejder med at organisere civilsamfundets fællesskaber, så de sammen kan arbejde for en værdig og bæredygtig fremtid til det fælles bedste.

Vi vil sprede viden om og redskaber til hvordan borgere og fællesskaber kan gå sammen på tværs af social baggrund, tro, etnicitet, fag og alder, så vi i fællesskab kan opnå politisk indflydelse på de beslutninger, der påvirker vores hverdag, vores lokalsamfund og vores fælles fremtid.

Vi mener, at vi kun kan løse de udfordringer vi står overfor, hvis civilsamfundets fællesskaber arbejder sammen – ikke på trods af, men i kraft af vores indbyrdes forskellighed og mangfoldighed.

Hvordan arbejder vi?

Vi tager udgangspunkt i tilgangen community organising, der bygger på det princip, at hvis vi borgere organiserer os, har vi magten til at skabe positive forandringer i vores nabolag, vores byer og i sidste ende vores land.

Det gør vi ved at:

Skabe relationer

Vi mødes med handlekraftige borgere og ledere. Gennem hundredevis af sådanne en til en-samtaler bygger vi stærke og langsigtede relationer i lokalsamfundet. Det er ikke spontan aktivisme eller mobilisering om en enkelt sag. Det er en vedvarende lokal organisering, der er i stand til at handle på de sager, der er vigtige for borgerne lokalt.

Lytte

Vi lytter til lokale borgere, vi spørger til, hvilke bekymringer de har i deres hverdag og for fremtiden. Og vi træner dem i at snakke med andre og lytte til deres bekymringer. På den måde får vi et samlet billede af hvilke problemstillinger, der er bredt og dybt følt i lokalsamfundet – og som disse borgere i fællesskab vil være klar til at handle på.

Handle

Vores arbejde er bygget på den grundregel, at man aldrig skal gøre noget for andre, som de er i stand til at gøre for sig selv. Vi træner og støtter lokale borgere og fællesskaber til researche, planlægge og udføre strategier og aktioner, der kan udvikle deres lokalsamfund.

Forhandle

Vi arbejder for at sikre civilsamfundet en plads ved forhandlingsbordet – ligeværdigt og i øjenhøjde med virksomhederne og staten. Vi lærer lokale borgere, at for at blive taget alvorligt må man komme til beslutningstagere med en løsning og ikke bare med et problem, som man ønsker en løsning på.

Vil du vide mere om community organising?

Læs mere her

Hvem er vi?

Vi er en gruppe aktive borgere med erfaring og rødder på tværs af det danske civilsamfund, Vi arbejder alle på frivillig basis ved siden af vores lønarbejde.
Uploaded image

Andreas Lloyd

30 25 30 49
andreas@medborgerne.dk
Uddannet antropolog. Selvstændig konsulent. Medstifter af Samfundslaboratoriet Borgerlyst, og en af de bærende kræfter bag Københavns Fødevarefællesskab. Forfatter til bogen Borgerlyst – handlekraft i hverdagen sammen med Nadja Pass.
Uploaded image

Ruth Gøjsen

24 94 43 88
ruth@medborgerne.dk
Uddannet cand.merc.psyk med speciale i lederuddannelser. Konsulent hos Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Tidligere formand for bl.a. foreningen RETRO, samt engageret i projektet Cykling Uden Alder.
Uploaded image

Michael Wulff

30 27 08 16
michael@medborgerne.dk
Uddannet sociolog. Organisationskonsulent hos Kirkens Korshær. Forfatter til bogen Den nødvendige frivillighed. Mere end 10 års erfaring som organisations- og udviklingskonsulent i bl.a. Dansk Flygtningehjælp og Frivilligrådet.

Vil du være med til at opbygge en lokal borgeralliance i København?

Nyheder