Lokale fællesskaber
med politisk slagkraft

Vi opbygger en alliance af gode naboer og handlekraftige fællesskaber på Nørrebro og Nordvest.

Nørrebro-Nordvest er Københavns mest levende og mangfoldige bydel. Både berømt og berygtet for vores stærke fællesskaber – fra arbejderbevægelsen og kvindebevægelsen til de lokale kirker og moskéer.

Men vi kan ikke tage tidligere tiders fællesskab og sammenhold for givet. Mange af de gamle fællesskaber, der har præget lokalsamfundet, er bygget på en antagelse om, at vi alle ligner hinanden. At vi alle spiser den samme mad, har den samme tro og er medlemmer af de samme foreninger. Men det kan man ikke antage i en bydel, hvor op mod 25% af borgerne er indvandrere eller efterkommere af indvandrere og flygtninge fra ikke-vestlige lande.

I dag er der kun få fællesskaber på Nørrebro og Nordvest, hvor nye og gamle danskere mødes på tværs af social baggrund, holdning, uddannelse, religion og etnicitet. Det leder til manglende indbyrdes forståelse, og udfordrer sammenhængskraften og demokratiet i vores lokalsamfund. Det leder til fremmedgørelse, fordomme og radikalisering i et kvarter, der i forvejen er et af de mest udsatte lokalområder i Danmark – præget af utryghed, arbejdsløshed og manglende demokratisk deltagelse.

Derfor har vi startet MEDBoRGERNE. Det er en alliance af alle gode naboer på Nørrebro og Nordvest, der kan knytte vores fællesskaber tættere sammen, så vi ikke bare kan rumme, men også styrkes af vores indbyrdes mangfoldighed.

Vi er inspirerede af lignende borgeralliancer i bl.a. USA, Canada, Tyskland og Storbritannien. F.eks. samler den britiske borgeralliance Citizens UK over 300 organisationer og titusindvis af lokale borgere på tværs af religion, social baggrund og etnicitet omkring sager som f.eks. levedygtige lønninger, trygge gader og værdige vilkår for asylansøgere. Derved styrker alliancen ikke blot relationer i lokalsamfundet, men også den demokratiske handlekraft blandt de borgere og fællesskaber, der ellers ikke bliver hørt.

Vi vil samle alle de lokale fællesskaber – frivillige foreninger, kirker, moskéer, skoler, fagforeninger og engagerede borgere – der vil være med til at gøre livet på Nørrebro og Nordvest endnu bedre. Alle de fællesskaber, har mod på at forpligte sig på at arbejde sammen om at udvikle løsninger på de problemstillinger, som påvirker os alle.

Vær med til at skabe fremtidens Nørrebro-Nordvest sammen med os!

Hvem er vi?

MEDBoRGERNE er  en ny forening,stiftet af en gruppe aktive borgere med mange års erfaring med fra det københavnske civilsamfund. Vores mål organisere civilsamfundets mangfoldige fællesskaber, så de sammen kan arbejde for det fælles bedste.

Vi tager udgangspunkt i tilgangen community organising, der bygger på det princip, at hvis vi borgere organiserer os, har vi magten til at skabe positive forandringer i vores nabolag, vores byer og i sidste ende vores land.

Det gør vi ved at:

Skabe relationer

Vi mødes med handlekraftige borgere og ledere. Gennem hundredevis af sådanne en til en-samtaler bygger vi stærke og langsigtede relationer i lokalsamfundet. Det er ikke spontan aktivisme eller mobilisering om en enkelt sag. Det er en vedvarende lokal organisering, der er i stand til at handle på de sager, der er vigtige for borgerne lokalt.

Lytte

Vi lytter til lokale borgere. Vi spørger til, hvilke bekymringer de har i deres hverdag og for fremtiden. Og vi træner dem i at snakke med andre og lytte til deres bekymringer. På den måde får vi et samlet billede af hvilke problemstillinger, der er bredt og dybt følt i lokalsamfundet – og som borgerne i fællesskab vil være klar til at handle på.

Handle

Vores arbejde er bygget på den grundregel, at man aldrig skal gøre noget for andre, som de er i stand til at gøre for sig selv. Vi træner og støtter lokale borgere og fællesskaber til researche, planlægge og udføre strategier og aktioner, der kan udvikle deres lokalsamfund.

Forhandle

Vi arbejder for at sikre civilsamfundets fællesskaber en plads ved forhandlingsbordet – ligeværdigt og i øjenhøjde med erhvervslivet og staten. Vi lærer lokale borgere, at for at blive taget alvorligt må man komme til beslutningstagere med en løsning og ikke bare med et problem, som man ønsker en løsning på.

Vil du vide mere om community organising?

Læs mere her

Mød os

Vores to community organisers arbejder på at opbygge en lokal borgeralliance på Nørrebro-Nordvest:
Uploaded image

Andreas Lloyd

Community organiser
30 25 30 49
andreas@medborgerne.dk
Uddannet antropolog. Medstifter af Medborgerne sammen med Ruth Gøjsen og Michael Wulff. Har været en af de bærende kræfter bag Samfundslaboratoriet Borgerlyst, og Københavns Fødevarefællesskab.
Uploaded image

Natasha Al-Hariri

Community organiser
29 90 51 51
natasha@medborgerne.dk
Uddannet jurist med speciale i udlændingeret og menneskerettigheder. Medlem af Rådet for Etniske Minoriteter, og bestyrelsemedlem i Refugees Welcome. Tidligere forkvinde for Nydansk Ungdomsråd.

Vil du være med til at opbygge en lokal borgeralliance på Nørrebro-Nordvest?

Nyheder